[Infographics] Ý nghĩa của huy hiệu, cờ Đoàn, Đoàn ca và áo thanh niên

Huy hiệu, cờ Đoàn, Đoàn ca, áo thanh niên Việt Nam gắn liền với lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam - lực lượng quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.

Những chặng đường vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cùng nhau tìm hiểu, ôn lại những kiến thức về tổ chức Đoàn - Người bạn thân thiết của Thanh niên nhé!

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2018

Chủ đề: “Tự hào truyền thống anh hùng”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 7/2018

CHỦ ĐỀ: “Tuổi trẻ tri ân các anh hùng liệt sỹ”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 6/2018

CHỦ ĐỀ: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 4/2018

CHỦ ĐỀ: “Đất nước trọn niềm vui”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 3/2018

CHỦ ĐỀ: “Tháng Thanh niên  - Tự hào tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 12/2017

Chủ đề: “Hội nhập năm châu – Sánh vai cùng thế giới”

Hướng dẫn sinh hoạt Chi đoàn tháng 11/2017

CHỦ ĐỀ: “Nhớ ơn thầy cô” - Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017)

Kỹ năng tổ chức hoạt động trong thanh niên

Kỹ năng tổ chức hoạt động thanh niên là một trong những đặc trưng cơ bản của người cán bộ làm công tác thanh niên. Việc vận dụng tốt các kỹ năng sẽ giúp cán bộ Đoàn thu hút, tập hợp đông đảo thanh niên vào tổ chức, các phong trào và chương trình hành...

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/