VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

4444 CV/TWĐTN-BTG (File PDF) V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Văn bản Trung Ương Đoàn 17/03/2020
4444 CV/TWĐTN-BTG (File World) V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Văn bản Trung Ương Đoàn 17/03/2020
Điều lệ Đoàn Khóa XI Điều lệ Đoàn Khóa XI Văn bản Trung Ương Đoàn 13/12/2017
16-HD/TWĐTN-BTC Hướng dẫn Thi hành điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI Văn bản Trung Ương Đoàn 17/08/2018
29-HD/TWĐTN-VP Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn bản Trung Ương Đoàn 29/10/2013

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/