VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Tài liệu cho cán bộ đoàn) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Tài liệu cho cán bộ đoàn) Văn bản Trung Ương Đoàn 01/04/2024
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Tài liệu cho đoàn viên, thanh niên) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (Tài liệu cho đoàn viên, thanh niên) Văn bản Trung Ương Đoàn 01/04/2024
39-HD/TWĐTN-BKT Hướng dẫn: Cách thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2024 - 2027 Văn bản Trung Ương Đoàn 18/03/2024
Điều lệ Đoàn khóa XII Điều lệ Đoàn khóa XII Văn bản Trung Ương Đoàn 30/06/2023
20-HD/TWĐTN-BTC Hướng dẫn thực hiện điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XII Văn bản Trung Ương Đoàn 12/07/2023
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Tài liệu cho cán bộ đoàn) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Tài liệu cho cán bộ đoàn) Văn bản Trung Ương Đoàn 13/07/2023
Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Tài liệu cho đoàn viên, thanh niên) Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 (Tài liệu cho đoàn viên, thanh niên) Văn bản Trung Ương Đoàn 13/07/2023
4444 CV/TWĐTN-BTG (File PDF) V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Văn bản Trung Ương Đoàn 17/03/2020
4444 CV/TWĐTN-BTG (File World) V/v ban hành chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 Văn bản Trung Ương Đoàn 17/03/2020
Điều lệ Đoàn Khóa XI Điều lệ Đoàn Khóa XI Văn bản Trung Ương Đoàn 13/12/2017
16-HD/TWĐTN-BTC Hướng dẫn Thi hành điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI Văn bản Trung Ương Đoàn 17/08/2018
29-HD/TWĐTN-VP Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Văn bản Trung Ương Đoàn 29/10/2013

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/