VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

09-TB/ĐKCQDN Thông báo V/v phân công cụm thi đua năm 2024 (Khối hành chính, doanh nghiệp) Thông báo 05/01/2024
10-TB/ĐKCQDN Thông báo về việc sắp xếp phân công nhiệm vụ Ban Biên tập giai đoạn 2024-2027 Thông báo 05/01/2024

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/