VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

32-HD/TĐTN-TCKT Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2023-2027 Văn bản Tỉnh đoàn 12/06/2024
30-HD/TĐTN-VP Hướng dẫn các thức thu, nộp, quản lý, sử dụng Đoàn phí giai đoạn 2024-2027 Văn bản Tỉnh đoàn 23/05/2024
17-HD/TĐTN-TCKT Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2023-2027 Văn bản Tỉnh đoàn 20/10/2023
66-HD/TĐTN-BTG Hướng dẫn thực hiện cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội Văn bản Tỉnh đoàn 25/05/2018
214-HD/TĐTN-TCKT Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân giai đoạn 2020 - 2022 Văn bản Tỉnh đoàn 11/02/2020

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/