Lật tẩy thủ đoạn “thao túng tâm lý” của các thế lực thù địch, phản động

“Thao túng tâm lý” là một trong những thủ đoạn chống phá tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động, tác động tiêu cực đến đời sống tinh thần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Do vậy, nhận diện và phòng, chống thủ đoạn “thao túng tâm lý”...

Khai mạc Kỳ họp Chuyên đề lần thứ mười HĐND tỉnh khóa X

Sáng 10/10, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp chuyên đề lần thứ mười nhằm xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm tập thể, cá nhân

(ĐCSVN) - Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 4-10-2023 về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định 124 gồm 4 chương và 19 điều (so với Quy định 132, giảm 1...

Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo can thiệp vào an ninh, chính trị trên địa bàn Tây Nguyên

Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng; nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo cùng chung sống. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo...

Không thể xuyên tạc, bóp méo chính sách đối ngoại của Việt Nam

(ĐCSVN) - Những năm qua, Việt Nam đã không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại với nhiều nước trên thế giới, trong đó có 5 nước là đối tác chiến lược toàn diện gồm Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ. Kết quả này có được từ quá trình xây dựng, bồi...

Văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong Đảng

Quy định số 117-QĐ/TW, ngày 18/8/2023 của Bộ Chính trị về “Xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan” là văn bản có tính pháp quy đầu tiên của Đảng, cụ thể hóa quan điểm đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan thì được...

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 14

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023;...

Các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đóng góp gần 25% tổng thu ngân sách của tỉnh

Sáng 13/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII

Sáng 19/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XII nhằm sơ kết, đánh giá đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023; thực hiện một...

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thanh niên cần là lực lượng xung kích, kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cực đoan, thiếu thiện chí.

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/