VĂN BẢN

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

04-HD/ĐKCQDN Hướng dẫn triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027 Hướng dẫn 07/08/2023
05-HD/ĐKCQDN Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, giai đoạn 2023 - 2027 Hướng dẫn 07/08/2023
137 HD/ĐKDN Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Hướng dẫn 11/11/2016
154 HD/ĐKDN Hướng dẫn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Hướng dẫn 05/12/2016

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/