Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Có 90% TCCS đảng và trên 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sáng 25/1, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: H’Lim Niê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; lãnh đạo các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng  trực thuộc Đảng ủy Khối.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Công tác xây dựng đảng đạt kết quả tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa số các doanh nghiệp thực hiện kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động; công tác giữ gìn an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo đảm…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí H'Lim Niê và đồng chí Nguyễn Tuấn Hà trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng đồng chí Trần Quang Tân, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Trong năm, một số chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch, như: Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 102,8%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60,9% (tăng 3,02% so với năm 2022); doanh thu của các doanh nghiệp đạt 25.897 tỷ đồng (đạt 122% kế hoạch); huy động vốn của các ngân hàng đạt 2.303 tỷ đồng (bằng 172% so với năm 2022); kết nạp 220 đảng viên mới (đạt 104,7% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao)…

Toàn Khối có 90% TCCS đảng và 95,37% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên và trên 95% quần chúng được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; 84% tổ chức đoàn thanh niên cơ sở và 100% tổ chức hội cựu chiến binh cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2024 với các chỉ tiêu cụ thể: phấn đấu có trên 90% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính và sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định; trên 85% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi; doanh thu, lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng từ 3%/năm trở lên so với năm 2023; có từ 90% TCCS đảng và 90% đảng viên đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp từ 210 đảng viên; 100% TCCS đảng xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái đề nghị các TCCS đảng trực thuộc tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối; đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy các cấp.

Bên cạnh đó, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần tự giác, tự soi, tự sửa của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái trao Giấy khen tặng các tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền. 

Nhân dịp này, Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân; Ban Tổ chức Trung ương tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho 2 cá nhân.

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khen thưởng 18 TCCS đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2023; 18 TCCS đảng lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và 5 đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2023; khen thưởng 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, chi bộ, đảng bộ bộ phận trực thuộc đảng ủy cơ sở và 43 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2019 - 2023).

Duy Tiến (Theo Báo Đắk Lắk)

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/