Các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đóng góp gần 25% tổng thu ngân sách của tỉnh

Sáng 13/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tính đến ngày 30/5/2023, Đảng bộ Khối có 101 tổ chức cơ sở đảng (TCCS đảng) trực thuộc, với 6.436 đảng viên/18.000 lao động hiện đang sinh hoạt công tác tại cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh và một số đơn vị Trung ương đóng chân trên địa bàn. Đảng ủy Khối trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối và Hội Cựu chiến binh Khối, với hơn 10.000 đoàn viên, hội viên.

Đồng chí Trương Công Thái - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị

Trong nửa nhiệm kỳ 2020 – 2025, nhiều chỉ tiêu đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt tiến độ Nghị quyết (NQ) đề ra. Bình quân hằng năm có 94% cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu; 95% doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có lãi với doanh thu bình quân tăng 14%/năm. 100% doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đúng, đủ theo quy định, chiếm từ 22 – 25% tổng thu ngân sách của tỉnh; 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; trên 90% cán bộ, công chức và người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, 100% cán bộ, đảng viên và trên 97% quần chúng được học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bình quân 92,33% TCCS đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 97,63% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối đã tổ chức 9 hội nghị quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, với hơn 1.800 lượt cán bộ chủ chốt tham gia; 11 lớp đảng viên mới, với 719 đảng viên tham gia; 14 lớp nhận thức về Đảng, với 1.488 quần chúng tham gia. Toàn khối đã kết nạp được 599 đảng viên, đạt 37,44% NQ. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng; hợp nhất 3 TCCS đảng, nâng cấp 2 chi bộ cơ sở thành đảng bộ cơ sở và giao nhiệm vụ cho Đảng ủy Khu công nghiệp Hòa Phú tập trung tuyên truyền, vận động, tạo nguồn phát triển TCCS đảng và đảng viên.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk Bùi Quang Minh tham gia ý kiến tại hội nghị.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk Bùi Quang Ninh tham gia ý kiến tại hội nghị
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích nguyên nhân những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm trong công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu NQ đề ra, như: công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng tình hình thực tiễn, chất lượng sinh hoạt tại một số chi bộ còn hạn chế, công tác phát triển đảng viên đạt thấp, việc xây dựng tổ chức chính trị ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước còn chậm…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Công Thái, Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các TCCS đảng tiếp tục đổi mới, nỗ lực phấn đấu triển khai thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra; thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tập trung tham mưu các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh chuyển đổi số.

Đồng thời, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; đẩy nhanh việc thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên theo quy định; chuẩn bị tốt điều kiện lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đại hội Đảng bộ khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo Đinh Nga - Báo Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/