Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 14

Sáng 25/7, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 14 (mở rộng) nhằm sơ kết công tác thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các tổ chức sơ sở đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng ủy Khối đề ra.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối đạt được những kết quả khá tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa số các doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo đảm; hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm.  

Toàn Khối có 85 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác kết nghĩa với 134 buôn đồng bào dân tộc thiểu số; nhận phụng dưỡng 32 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội với số tiền gần 11,2 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ buôn kết nghĩa hơn 2,5 tỷ đồng. Doanh thu của 28 doanh nghiệp trong Khối đạt hơn 12.293 tỷ đồng (bằng 137% so với cùng kỳ năm trước); nộp ngân sách hơn 829 tỷ đồng (bằng 70% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,3% tổng thu ngân sách của tỉnh); kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 157 triệu USD; dư nợ cho vay ước đạt 11.426 tỷ đồng; có 26/28 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 12,4 triệu đồng/người/tháng...

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Xuyến phát biểu tại hội nghị.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Xuyến phát biểu tại hội nghị

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được quan tâm thực hiện khi đã đánh giá, xếp loại 99 tập thể cấp ủy, 6 tập thể các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy khối và 232 cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý; chuyển giao 8 tổ chức cơ sở đảng, 1 chi bộ trực thuộc với 483 đảng viên; chỉ định và chuẩn y kết quả bầu bổ sung các chức danh cho 9 tổ chức; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 191 trường hợp. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm khi đã kết nạp được 163 đảng viên (đạt 77,6% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao); công nhận đảng viên chính thức cho 84 đồng chí; chuyển sinh hoạt đi 141 đồng chí, tiếp nhận đến 96 đồng chí…

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm tại các nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về nhiệm vụ công tác năm 2023 để triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tham mưu tổ chức và tham gia tích cực Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đội ngũ cán bộ, công chức về việc nâng cao trách nhiệm thong thực thi công vụ gắn với việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Bên cạnh đó, ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung và thực hiện nghiêm túc quy định làm việc của cấp ủy đảng, xác định rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo đúng quy định; tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên bảo đảm đạt chỉ tiêu đề ra…

Theo Duy Tiến - Báo Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/