Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII

Sáng 19/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ XII nhằm sơ kết, đánh giá đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023; thực hiện một số nội dung quan trọng khác.

Trong quý I năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã bám sát định hướng chỉ đạo của Tỉnh ủy để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, các tổ chức sơ sở đảng trực thuộc chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết của Đảng ủy Khối đề ra. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Khối đạt được những kết quả khá tích cực trên các mặt, góp phần quan trọng vào kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đa số các doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và bảo đảm đời sống, chế độ cho người lao động. Công tác giữ gìn an ninh, an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được bảo đảm; hoạt động xã hội, từ thiện được quan tâm.   

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Toàn khối có 95 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công tác kết nghĩa với 152 buôn đồng bào dân tộc thiểu số; nhận phụng dưỡng 36 Mẹ Việt Nam Anh hùng; tích cực tham gia các hoạt động xã hội với số tiền hơn 15,7 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ buôn kết nghĩa gần 1,9 tỷ đồng. Trong quý, doanh thu của 36 doanh nghiệp trong Khối đạt 7.527,318 tỷ đồng (bằng 104% so với cùng kỳ năm trước); nộp ngân sách hơn 486 tỷ đồng (bằng 76% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 20,9% tổng thu ngân sách của tỉnh); kim ngạch xuất khẩu đạt 73,47 triệu USD; dư nợ cho vay ước đạt 27.902 tỷ đồng; có 35/36 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; thu nhập bình quân của người lao động đạt hơn 15 triệu đồng/người/tháng...

Công tác xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng, đã thực hiện đánh giá, xếp loại 99 tập thể cấp ủy, 6 tập thể các cơ quan tham mưu, giúp việc, đoàn thể của Đảng ủy khối và 232 cá nhân cán bộ, lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy khối quản lý; chuyển giao 3 tổ chức cơ sở đảng; chỉ định và chuẩn y kết quả bầu bổ sung các chức danh cho 9 tổ chức; thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với 148 trường hợp. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm, đã kết nạp được 97 đảng viên (đạt 46% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao); công nhận đảng viên chính thức cho 42 đồng chí; chuyển sinh hoạt đi 85 đồng chí, tiếp nhận đến 50 đồng chí…

Tiến sĩ Nguyễn Thành Dũng, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thành Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; dự thảo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế số 01-QC/TU, ngày 11/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh với các huyện ủy, thị ủy, thành ủy trong công tác quản lý cán bộ, đảng viên ngành Thuế.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà đóng góp ý kiến tại hội nghị.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà đóng góp ý kiến tại hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến, bỏ phiếu về việc chấm dứt hoạt động đối với Chi bộ Công ty Cổ phần Lương thực Vật tư nông nghiệp Đắk Lắk; cho ý kiến, bỏ phiếu về việc nâng cấp từ Chi bộ lên Đảng bộ đối với Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
Hội nghị cũng đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó, công bố quyết định chỉ định bổ sung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Nguyễn Nam Quốc, Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Viễn thông Đắk Lắk, Trưởng đại diện của Tập đoàn VNPT tại Đắk Lắk; công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với đồng chí Võ Đăng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Trần Quang Trung, Đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra tỉnh.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái phát biểu kết luận hội nghị
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Trương Công Thái đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm tại các nghị quyết của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối về nhiệm vụ công tác năm 2023 để triển khai thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác; chuẩn bị chu đáo, kỹ càng hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bảo đảm số lượng, chất lượng và chỉ tiêu được giao; triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên theo chương trình, kế hoạch đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức, đoàn thể…

Theo Duy Tiến - Báo Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/