Tìm theo nhóm văn bản
Tìm kiếm nâng cao

Lĩnh vực

Năm ban hành

Số lượng kết quả

Tìm kiếm

Số/ký hiệu

Nội dung trích yếu

Nhóm văn bản

Ngày ban hành

446-HD/ĐKCQDN Hướng dẫn Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027 Hướng dẫn 19/11/2021
04-HD/ĐKCQDN Hướng dẫn triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2023 - 2027 Hướng dẫn 07/08/2023
05-HD/ĐKCQDN Hướng dẫn đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, giai đoạn 2023 - 2027 Hướng dẫn 07/08/2023
137 HD/ĐKDN Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Hướng dẫn 11/11/2016
154 HD/ĐKDN Hướng dẫn góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk lần thứ V (nhiệm kỳ 2017 - 2022) Hướng dẫn 05/12/2016

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/