Thông tin liên hệ Cụm thi đua số 03

Cụm thi đua số 03

STT Tên đơn vị Chức Vụ
1 Đoàn cơ sở Tỉnh đoàn Đắk Lắk  
2 Đoàn cơ sở Viễn thông Đắk Lắk Cụm trưởng
3 Đoàn cơ sở Công ty CP Công trình Việt Nguyên  
4 Chi đoàn Qũy Đầu tư phát triển Đắk Lắk  
5 Chi đoàn Công ty CP Du lịch Công đoàn Ban Mê  
6 Chi đoàn Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Đắk Lắk  
7 Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh  
8 Chi đoàn Sở Công thương Cụm phó

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/