Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 dành cho đoàn viên, thanh niên

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023 của Chi đoàn và hướng dẫn học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên giai đoạn 2022-2026. Ngày 15/9/2023, Chi đoàn Sở Tư pháp tổ chức học tập Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tinh thần học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh” cho đoàn viên, thanh niên.

Thông qua các thông tin tuyên truyền, các clip, phóng sự về Bác các đoàn viên, thanh niên được hiểu rõ hơn về tấm gương tự học của Bác. Người luôn luôn nhắc nhở đồng chí của mình và thế hệ trẻ phải nỗ lực học và tự học. Người ân cần dạy bảo: “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời. Suốt đời phải gắn liền lý luận với thực tế. Không ai có thể tự cho mình đã biết đủ rồi, biết hết rồi. Thế giới ngày ngày đổi mới, nhân dân ta ngày càng tiến bộ, cho nên chúng ta phải tiếp tục học và hành để tiến bộ kịp Nhân dân”. 

Thông qua việc học tập chuyên đề, mỗi đoàn viên, thanh niên được nâng cao nhận thức từ đó phát huy ý thức, trách nhiệm của bản thân, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục sự Nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, cống hiến xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Chi đoàn Sở Tư pháp

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/