Gần 100 cán bộ Đoàn cơ sở chủ chốt tham gia học tập lý luận chính trị năm 2023

Ngày 20/4, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn cơ sở chủ chốt năm 2023.

Tại hội nghị, gần 100 cán bộ Đoàn chủ chốt đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tuyên truyền, phổ biến các văn bản mới của Trung ương, Tỉnh ủy có liên quan đến tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên do các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, Thường trực Đoàn Khối thực hiện.

Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phạm Minh Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Phạm Minh Tuệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuệ, Bí thư Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cán bộ Đoàn phát huy tinh thần, trách nhiệm tập trung nghiên cứu, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ để thống nhất cao về nhận thức. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, truyền cảm hứng học tập lý luận chính trị đến đoàn viên, thanh niên; chủ động đề xuất những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đem lại hiệu quả thực chất trong việc học tập lý luận chính trị, giáo dục tư tưởng.

Đông đảo các cán bộ Đoàn cơ sở chủ chốt tham gia học tập.

Đông đảo các cán bộ Đoàn chủ chốt cấp cơ sở tham gia học tập

Được biết, đây chương trình tổ chức định kỳ hằng năm của Đoàn Khối nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn trong Khối vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. 

Theo Khánh Huyền - Báo Đắk Lắk

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/