Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên – Tổ chức Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022)

Thực hiện kế hoạch số 31/KH-ĐCSVTN ngày 13/5/2022 của BCH Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên về Kế hoạch Sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022)

Sáng ngày 19/5/2022, Đoàn cơ sở Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên tổ chức Sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 – 19/05/2022). Thông qua chương trình sinh hoạt nhằm tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn viên, thanh niên về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên để phát huy tuổi trẻ, tính năng động trong hoạt động của đoàn viên thanh niên và cũng là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ thành kính của đoàn viên đối với Bác Hồ-vị lãnh tụ vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất, người cha kính yêu của dân tộc Việt Nam. Qua đó, giúp đoàn viên nhận thức sâu sắc hơn về nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Một số hình ảnh hoạt động

Tin: Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/