Hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị năm 2021

Ngày 8-10, Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập lý luận chính trị năm 2021

Tại hội nghị, hơn 200 học viên là bí thư, phó bí thư, ủy viên Ban Chấp hành các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc đã được quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tập huấn công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và tuyên truyền phòng chống tội phạm công nghệ cao (nhiệm vụ đấu tranh phản bác quan điểm, sai trái của các thế lực thù địch đối với đoàn viên thanh niên hiện nay, đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…).

Sau khi nắm vững nội dung các chuyên đề, cán bộ Đoàn chủ chốt sẽ triển khai cho đoàn viên, thanh niên tại cơ quan, đơn vị mình nắm được các chương trình, kế hoạch, chính sách, chủ trương của Đảng, của Đoàn; đồng thời, bổ sung kiến thức lý luận chính trị, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị. Từ đó mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, rèn luyện phong cách người cán bộ Đoàn, đoàn viên trong thời kỳ mới.

Vân Anh

 

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/