Chi đoàn Sở Công Thương tổ chức sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều ngày 15/6/2024, Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Công Thương đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi sinh hoạt các đoàn viên, thanh niên chi đoàn đã được triển khai học tập nội dung về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm/Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh” gắn với triển khai các giải pháp thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bên cạnh đó, Ban Chấp hành chi đoàn cũng đã phát động đoàn viên thi đua thực hiện tốt phong trào “Ngày làm việc tám tiếng chất lượng, hiệu quả” và nhận được sự thống nhất hưởng ứng cao từ đoàn viên chi đoàn.

Đây là hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, tạo động lực cho thanh niên cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đoàn và chuyên môn.

Chi đoàn Sở Công Thương

 

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/