Chi đoàn KBNN Đắk Lắk sinh hoạt chuyên đề “Hoạt động triển khai lập hồ sơ công việc và tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu vào Kho lưu trữ cơ quan KBNN Đắk Lắk”

Thực hiện giao ước thi đua giữa Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Chi đoàn KBNN Đắk Lắk, sáng ngày 12/6/2024 Chi đoàn KBNN Đắk Lắk sinh hoạt chuyên đề “Hoạt động triển khai lập hồ sơ công việc và tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu vào Kho lưu trữ cơ quan KBNN Đắk Lắk”.

Tại buổi sinh hoạt các đồng chí đã được nghe phổ biến các văn bản quy định về công tác lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan và hướng dẫn chi tiết về cách lập hồ sơ công việc.

Thông qua hoạt động này các Đoàn viên Chi đoàn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu và nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện chỉnh lý, thu nộp hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác lưu trữ, tăng cường sự quản lý về công tác lưu trữ, đảm bảo quản lý an toàn hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của KBNN Đắk Lắk.

Chi đoàn KBNN Đắk Lắk

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/