Sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 27/5, Chi đoàn Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức sinh hoạt chuyên đề.

Theo đó, đoàn viên thanh niên đơn vị đã học tập chuyên đề “Thanh niên học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng con đường giải phóng và phát triển của dân tộc; tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự phát triển của thế giới; vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và của mỗi người…) và sinh hoạt chuyên đề “Kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” (Giới thiệu, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 55 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh).

Đây là hoạt động rất ý nghĩa và thiết thực, nhằm tuyên truyền, phổ biến, giúp nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho các đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của dân tộc; nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, có bản lĩnh, hoài bão, khát vọng cống hiến và vươn lên trong cuộc sống.

Cẩm Nhung - Đặng Thắm

 

 

 

ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP ĐẮKLẮK

Địa chỉ: 21 Lê Duẩn, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 02623.856453 - Fax: 02623.810039

Thiết kế bởi VNPT ĐắkLắk

Địa chỉ: 06 Lê Duẩn Thành phố Buôn Ma Thuột - tỉnh ĐắkLắk

Điện thoại: 0500-3845678

Website: http://softdaklak.vn/